۲۲
خرداد

پوشش گلخانه

ورقهای پلی کربنات دوجداره و همچنین نوع ضخیم کرکره ای آن در حال حاضر برای پوشش گلخانه رواج زیادی دارد ، نوع دو جداره آن که برای پوشش دیواره...

بیشتر بخوانید