پوشش سقف سوله

شاید مهمترین کاربرد ورق های پلی کربنات و سیستم های نورگیر در پوشش سوله های صنعتی باشد.آنچه از قدیم در مورد سوله ها به یاد داریم ، فضائی تاریک است که با سیستم روشنائی پر هزینه و مصرف برق روشن می شود.پس از گذشت سالها وجود پنجره در سوله ها مرسوم شده و اندکی از وضعیت تاریک قدیم الایام کاست.آنچه امروزه در سقف سوله ها و بعنوان پوشش سقف سوله  و پنجره ها با انواع ورق پلی کربنات انجام می شود شاید در روز مصرف برق روشنایی را به صفر میرساند.

پوشش سوله

مهمترین نکته در این بحث خصوصا در پوشش سقف  روشنائی است که آب بندی سقف را در دراز مدت تضمین میکند.در سقف ها آب بندی اولویت اول است  چرا که سقفی که یک قطره آب از آن عبور کند امنیت روانی افراد زیر سقف را مختل میکند.تخصص اصلی ما و آنچه در مورد آن ادعا داریم آب بندی است.در بسیاری از سوله های که  سقف ورق پلی کربنات را تجربه کرده اند و دچار مشکلات آب بندی هستند، هزینه های زیادی صرف شده است. لیکن هزینه توسط متخصص انجام نشده است و اعتبار مجری و طراح و …و حتی اعتبار ورق های پلی کربنات زیر سوال رفته است.

پس از تماس با ما با دنیای شگفت آور روشهای آب بندی آشنا میشوید.