سقف پلی کربنات
10
شهریور

پوشش سقف کارخانجات و انبارها

پوشش‌های ثابت با ورق‌های پلی کربنات و دیتیل‌های اجرایی خاص برای اماکن مختلف با کاربری بسیار متنوع مانند پوشش سقف کارخانجات و انبارها می تواند استفاده گردد. با داشتن...

Read More