۲۱
تیر

پوشش نورگیر

نورگیر های پایه حباب مجموعه ای از پایه ی فایبر گلاس ,حباب اکرلیک و اتصالات مربوط می باشد.پایه حباب ها در پوشش نورگیر بامها , پاسیوی طبقه اول ورودی...

بیشتر بخوانید