۱۰
شهریور

سقف کاذب

5 / 5 ( 1 امتیاز ) سقف کاذب سقفی است که به اسکلت اصلی‌ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلی وارد می‌شود. بدین ترتیب بین سقف‌کاذب...

بیشتر بخوانید