PC Flat


pc flat ها مجموعه اي از خواص ويژه پلي كربنات از جمله شفافيت بالا، مقاومت ضربه اي عالي، مقاومت گرمائي خوب، پايداري ابعادي قابل توجه، خواص خوب عايق حرارتي، بازيافت آسان و فرايند پذيري عالي اين محصول را به صورت انتخاب عمومي مشتريان در بسياري از مصارف و به خصوص در كاربردهاي شيشه هاي ايمني و امنيتي قرار داده است.ورق پلي كربنات مسطح ،ظاهر مشابه شيشه به ابعاد 05/3*05/2 متر توليد مي گردد.اين ورق داراي يك لايه ضد uvبراي محافظت در برابر نورآفتاب مي باشد.اين ورق فقط از دوقسمت طول قابليت خم شدن دارد،ومزيت آن سبك بودن آن است.كاربرد اين ورق در انواع پوشش سقف ها،پاركينگ ها،سقف كاذب وديواره هاي سوله و………..مي باشد.
 
 
کوپل-پایه حباب


پایه حباب مجموعه ای از پایه ی فایبر گلاس ,حباب اکرلیک واتصالات مربوط می باشد.پایه حباب ها در پوشش پاسیوی بامها ,پاسیوی طبقه اول ورودی ها , و ... مورد استفاده قرار میگیرد.نورگیرهای پایه حبابی ,با قابلیت گذردهی نور و همچنین طرحهای مشجر امکان ایجاد فضای مناسب , برای پاسیو شما را فراهم می آورد
PMMA


ورقهاي AIDA – PMMA با 92 درصد قابليت گذردهي نور و رنگ پذيري مناسب كه تغييرات جوي بر آن بي تاثير است، جايگزيني مناسب براي شيشه در بسياري از كاربردها محسوب مي شود. خواصي از جمله پايداري رنگ، سبكي وزن، عبوردهي نور و مقاومت شيميايي و آب و هوايي فوق العاده، كاربردهاي متنوعي براي ورقهاي AIDA – PMMA ايجاد كرده است. از طرفي مقاومت ضربه اي اين محصول در حدود 5 برابر شيشه بوده و در مقاطع نازك انعطاف پذير مي باشد.
 
 
PC Hollow


pc hollow ها مجموعه اي از خواص ويژه پلي كربنات از جمله شفافيت بالا، مقاومت ضربه اي عالي، مقاومت گرمائي خوب، پايداري ابعادي قابل توجه، خواص خوب عايق حرارتي، بازيافت آسان و فرايند پذيري عالي اين محصول را به صورت انتخاب عمومي مشتريان در بسياري از مصارف و به خصوص در كاربردهاي شيشه هاي ايمني و امنيتي قرار داده است.ورق پلي كربنات مسطح ،ظاهر مشابه شيشه به ابعاد 05/3*05/2 متر توليد مي گردد.اين ورق داراي يك لايه ضد uvبراي محافظت در برابر نورآفتاب مي باشد.اين ورق فقط از دوقسمت طول قابليت خم شدن دارد،ومزيت آن سبك بودن آن است.كاربرد اين ورق در انواع پوشش سقف ها،پاركينگ ها،سقف كاذب وديواره هاي سوله و………..مي باشد.